Lựa Chọn Chăm Sóc

Cung Cấp một Môi Trường Gia Đình Mang Tính Hỗ Trợ

language-image

Cần sống trong một cơ sở chăm sóc?

Cần giúp đỡ chăm sóc một người trong gia đình?

Muốn làm việc ở nhà và được trả lương như người chăm sóc?

Adult Family Care là một chương tr.nh quan trọng giúp người già và thanh niên khuyết tật, là những người cần giúp đỡ trong hoạt động hàng ngày, có thể sinh sống độc lập trong một môi trường gia đ.nh mang tính hỗ trợ. Các y tá và cán sự x. hội của Adult Family Care hỗ trợ cả hai, Khách Hàng và Người Chăm Sóc.[/ead]

Khách hàng

Lợi ích

  • Sống với một Người Chăm Sóc đ. qua đào tạo, người này chăm sóc hàng ngày, chuẩn bị bữa ăn, cũng như hỗ trợ chăm sóc cá nhân và nhu cầu y tế.
  • Đủ điều kiện nhận dịch vụ Chăm Sóc Ban Ngày Dành Cho Người Lớn (Adult Day Health) 5 ngày mỗi tuần.

Điều kiện

  • Những người 16 tuổi trở lên không thể sinh sống độc lập và có chẩn đoán mắc bệnh mạn tính hay tâm thần cần được hỗ trợ trong ít nhất một hoạt động sinh hoạt hàng ngày (tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh, di chuyển, đi lại, hay ăn uống).
  • Những người cũng phải đủ điều kiện tham gia chương tr.nh MassHealth (Standard, CommonHealth, SCO) hoặc có khả năng trả dịch vụ tư nhân.

Người chăm sóc

Lợi ích

  • Nhận thù lao miễn thuế lên đến $18.550.
  • Được nghỉ hai tuần mỗi năm có lương, có người thay thế.

Điều kiện

  • Bất kỳ ai, bao gồm một người bạn hay thành viên gia đ.nh của Khách Hàng, không kể vợ/chồng hay người có trách nhiệm pháp l. đối với Khách Hàng.
  • Những người cũng cần đạt yêu cầu một đợt kiểm tra sàng lọc kỹ lưỡng (bao gồm phỏng vấn qua điện thoại, đánh giá tại nhà, kiểm tra nguồn tham khảo, kiểm tra tiền sự và kiểm tra gian lận OIG Medicaid) và có kết quả khám sức khỏe và sàng lọc bệnh lao gần đây.

617.628.2601 x 3151 info@eldercare.org